• Luther Monument
  Wittenberg
 • Luther Room
  Luther House Wittenberg
 • altar of the castle church
  wittenberg
 • chancel of the city church
  Wittenberg

Kontakter

Lutherhaus Wittenberg
Collegienstraße 54
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: +49 (0) 3491 42030
Fax: +49 (0) 3491 4203270
info@martinluther.de
www.martinluther.de

Lutherhuset i Wittenberg

Lutherhuset i Wittenberg var under nästan 35 år reformatorns huvudsakliga arbetsplats. Det var här som han från 1508 levde som munk och från 1525 som äkta man och far tillsammans med sin familj. Här väcktes hans tankar på reformation och här gav han föreläsningar för studenter från hela Europa. Det var också här som de skrifter författades som skulle förändra världen.

Sedan 1883 är huset ett museum och det är i dag världens största museum när det gäller att spegla reformationens historia. Den permanenta utställningen "Martin Luther -hans liv, verk och gärningar" berättar om Martin Luther i Wittenberg, familjen Luthers vardag och reformatorns gärningar.

Många besökare tycker att redan byggnaden i sig är en upplevelse. Lutherrummet har en speciell atmosfär eftersom man behållit det i original så långt det varit möjligt. Det var här som Luthers berömda bordssamtal ägde rum. Annat som imponerar är refektoriet och den stora hörsalen med sin fantastiska historiska utsmyckning. En annan höjdpunkt är de fler än 1 000 utställningsobjekten, varav de flesta är i original. Här kan man bl.a. titta på Luthers predikstol, hans munkkappa och tavlan med de tio budorden av Lucas Cranach. Vad som också imponerar är universitetskatedern i stora hörsalen, ett tidstroget avlatsskrin, Luthers bibel och massor av värdefullt tryck, handskrifter och flygblad.