• Cathedral
  Erfurt
 • The Monastery of Our Lady
  on the Romanesque Road
 • Hartenfels Castle at night
  Torgau
 • City Church
  Schmalkalden
 • Town Church St. Peter and Paul with the Cranach Altar
  Weimar
 • chancel of the city church
  Wittenberg

Lutherstäderna - Luthers land i mellersta Tyskland

"Vägarna" kommer att föra dig till Eisenach och borgen Wartburg liksom till Lutherhaus. Andra platser som är aktuella är Augustinerkloster, Erfurt, Wilhelmsburg, Schmalkalden, Luthers hus, i vilket hans föddes och dog i Eisleben, Torgau, slottet Hartenfels och Melanchthonhaus i Wittenberg. På alla dessa platser hittar man utställningar som berättar om olika skeenden inom reformationen, historiska fester, guidningar, konserter, konferenser och mycket mer.

Ställen med anknytning till Luther

Altenburg

Förutom Weimar var Altenburg den andra av Thüringens residensstäder som styrdes av kurfurstarna Wettin. Georg Spalatin var Fredrik den Vises mest förtrogne och därtill sekreterare och biktfader och han var den som förmedlade kontakterna mellan kurfursten och Luther. 1519 träffade han på uppdrag av kurfursten påvens utsände Karl v. Millitz för att förhandla om ”Altenburgs tystnadsavtal”, som var ett sista försök att nå enighet. 1523 vigde Martin Luther den dåvarande översteprästen för augustinerna, Wenzelslaus Link, i Bartholomäikyrkan. Efter kurfurstens död övertog Spalatin 1525 församlingen i Altenburg och 1528 blev han superintendent varpå han införde Luthers reformationstankar rent praktiskt. Luther besökte honom vid ett flertal tillfällen och höll brevkontakt med honom tills Spalatin dog 1545. Organisationsmodellen i Altenburg tjänar ännu idag som förebild för den evangeliska statskyrkan.

Läs mer


Eisenach

När Luther 1529 skulle delta i religionssamtalen i Marburg stannade han till i Eisenach. 1540 var han under tre veckor gäst hos superintendenten Justus Menius i dennes hus vid Pfarrberg. Luther och borgen Wartburg – det finns nästan inga namn som i folkmun är så nära förknippade med varandra som dessa två. Det var här som Martin Luther översatte bibeln till tyska – en prestation som gjort Wartburg till en världsberömd plats när det gäller reformationen. Läs mer om Martin Luther och Eisenach.

Läs mer


Eisleben

Lutherstaden Eisleben är en av de äldsta städerna mellan Harz och Elbe. Det var här som Martin Luther både föddes och dog. Hans födelsehus och museet ”Luthers Sterbehaus“ tillhör sedan 1996 UNESCO:s världskulturarv. Dessa båda platser är de mest betydelsefulla när det handlar om Martin Luthers liv och leverne. Läs mer om Martin Luther och Eisleben

Läs mer


Erfurt

"Erfurt har ett perfekt läge. Här borde man bygga en stad", lär den store reformatorn Martin Luther en gång ha sagt. Erfurt ligger mitt i Tyskland! Förbundsdelstaten Thüringens huvudstad kännetecknas av en av de största medeltida k-märkta stadskärnorna i hela Tyskland. Staden grundades 742 av Bonifatius.

Läs mer


Schmalkalden

Den f.d. hessiska staden Schmalkalden var i blickpunkten när det gäller den tyska och europeiska historien under 1500-talet. Landsherren Philipp von Hessen var en av de första protestantiska furstarna och Karl V:s svurna fiende. Kyrkans reformation och Martin Luthers tro var för honom inte bara en företeelse och något som skulle förändra det tyska riket utan en angelägenhet för hela Europa.

Läs mer


Torgau

Dr. Martin Luther påstod att: "Torgaus byggnader överträffar samtliga som uppfördes under antiken när det gäller skönhet. Till och med kung Salomos tempel var ju bara byggt i trä." I staden finns omkring 500 byggnadsminnesmärken av europeisk standard i renässans- och sengotisk stil. Slottet Hartenfels är det bäst bevarade slottet i tidig renässansstil i Tyskland och det fantastiska rådhuset, som dominerar marknadsplatsen, tillhör höjdpunkterna när det gäller detta imponerande och historiska stadslandskap.

Läs mer