• View of the old town and the Town Church St. Peter and Paul
    Weimar
  • Town Church St. Peter and Paul with the Cranach Altar
    Weimar

Kontakter

Tourist-Information Weimar
Markt 10
99423 Weimar
Telefon: +49 (0) 3643 745-0
Telefax: +49 (0) 3643 745-420
tourist-info@weimar.de 
www.weimar.de

Ställen med anknytning till Luther i Weimar

Stadskyrkan St. Peter & Paul - Herderkyrkan

Den sengotiska stadskyrkan St. Peter och Paul byggdes som en treskeppig hallkyrka under åren 1498 - 1500. Den första kyrkobyggnaden på denna plats ägde rum mellan 1245 - 1249.

Fundamenten till det västra tornet hör till stadens äldsta byggnadsdetaljer. Från den sengotiska utsmyckningen av kyrkan återstår dopstenen, den i barockstil omgjorda predikstolen och delar av en väggmålning under orgelläktaren föreställande den heliga Ursula.

Höjdpunkten är flygelaltaret som påbörjades av Lucas Cranach d.ä. och fullbordades av hans son. Cranach-altaret är ett av huvudverken inom den sachsiska-thüringska konsten från 1500-talet. Det är ett praktstycke när det gäller reformationens idégestaltning. Annat som är sevärt är Lutherskrinet, en triptyk från 1572 som avbildar Martin Luther som munk, Junker Jörg och magister. Martin Luther predikade här ett flertal gånger.

Johann Sebastian Bach musicerade ofta här och hans båda söner döptes här. Johann Gottfried Herder verkade här mellan 1776 - 1803 som förste hovpredikant, högste medlem av konsistoriet, generalsuperintendent och pastor vid stadskyrkan. Det är han som gjort att Weimarborna kallar stadskyrkan för Herderkyrkan. Hans grav i det västra långhuset är täckt av en gjutjärnsplatta med en relief av Herders motto "Ljus, Kärlek, Liv". 1945 förstördes stora delar av kyrkan, men den 14 juni 1953 kunde den återinvigas.

I dag är kyrkan en besöksmagnet för turister. Sedan 1998 hör den tillsammans med Herderhuset till UNESCO:s världsarv som en del av "Det klassiska Weimar". Förutom de traditionella söndags- och helgdagsgudstjänsterna arrangeras här orgelkonserter, utställningar, oratorier och gästkonserter av namnkunniga musiker.

Stadskyrkan St. Peter och Paul fick den 31 oktober 2009 ett nytt klockspel i brons med de tre klockorna Luther, Herder und Bach.


Hertiginnan Anna Amalias bibliotek

Hertiginnan Anna Amalias bibliotek hör sedan 1700-talet till de mest kända biblioteken i Tyskland. Det välförtjänta ryktet kan det tacka sina furstliga mecenater Wilhelm Ernst, Anna Amalia och Carl August för liksom dess bibliotekarier, däribland Johann Wolfgang von Goethe, som var den mest betydelsefulla.

På grund av en förödande brand den 2 september 2004 har allmänheten fått upp ögonen för biblioteket. Branden förstörde delar av biblioteksbyggnaden och det gröna slottet med sin rokokosalong samt olika konstverk och ett 50-tal böcker inklusive 4 notband. Den 24 oktober 2007 öppnades biblioteket åter efter att ha renoverats med pengar från ett flertal finansiärer.

Till de mest värdefulla föremålen hör den enastående bibelsamlingen med den praktfulla Lutherbibeln från 1534.


Lutherhof

I detta kvarter, vars ursprung belagts till 1492, bodde Martin Luther och hans "gudfar".

I dag påminner det lilla museet i första hand om Johannes Daniel Falk (1768-1826), som från 1797 verkade som författare, diplomat och socialpedagog i Weimar. Falk är känd för sin julsång "O Du fröhliche" och för att ha uppfostrat nödlidande barn grundlade den s.k. Inre Missionen. Han bodde och arbetade i detta hus från 1821 och fram till sin död. Det var han gav huset namnet "Lutherhof".


Residensslottet Weimar med Cranachgalleriet

Fem år efter färdigställandet av det barocka slottet i tre våningar 1913 avskaffades monarkin. Det klassiska pråliga slottet med festsal, stort trapphus och galleri hör till de vackraste i Europa.

I Lucas-Cranach-Galerie finns den mest betydelsefulla konstsamlingen som omfattar verk av Cranach, Dürer och andra samtida konstnärer. Lucas Cranach d. ä., som dog i Weimar 1553, skapade otaliga målningar och porträtt föreställande Martin Luther och hans fru Katharina von Bora.


Franciskanerklostret vid Palais

1453 invigdes Franciskanerklostret och det var i klostrets kyrka som Luther predikade. I dag fungerar det som Högskola för Musik FRANZ LISZT. En minnestavla påminner om Martin Luther.