Martin Luther i Weimar

Ett fortfarande oupptäckt förhållande

Anknytningen mellan Martin Luther och Weimar är mer omfattande än vad man allmänt tror. Luthers landsherrar, som 1513 valde Weimar som sidoresidens för att upphöja staden till huvudresidens 1531, gjorde att Luther fick anledning att besöka staden ofta mellan 1518 och 1540. I sällskap av först kurfursten Johann och senare Johann Friedrich förberedde Luther genomförandet av reformationen och tog emot instruktioner.

Luther bodde bl.a. i franciskanerklostret vid Palais där man i dag kan se en minnestavla om händelserna.

Under sina besök predikade Luther ett flertal gånger i slottskyrkan och stadskyrkan St. Peter och Paul. I den sistnämnda, som i dag heter Herderkyrkan, finns Lucas Cranach d.ä:s utsmyckade Dreiflügelaltar (1552/53), ett viktigt verk för den visuella gestaltningen av Luthers lära. Reformatorn själv syns på bilden där han med en symbolisk gest pekar på bibeln.

I Weimar finns ett flertal högklassicistiska exempel på reformationens utveckling. I Thüringens huvudstadsarkiv finns en stor samling med brev som utväxlats mellan Luther och hans lärjungar samt hertiginnan Anna Amalias bibliotek. Här förvaras även Klassik Stiftung Weimars samling med tusentals grafiska blad och tryck från 1500-talet.

Från 1883, då reformatorn skulle ha fyllt 400 år, finns den kritiska samlingsutgåvan av hans verk som fram till nu omfattar 177 band och fortsätter växa.

Under många år har dessa band publicerats av Verlag Hermann Böhlau och tryckts i dagens stadsarkiv, vilket är anledningen till att denna edition även kallas för Weimarutgåvan.

Luther och Weimar, ett förhållande där det fortfarande finns mycket att upptäcka.