Kontakter

Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg
Schlossplatz 2
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: +49 (0) 3491 498610
Fax: +49 (0) 3491 498611
www.lutherstadt-wittenberg.de
info@lutherstadt-wittenberg.de

Lutherhaus Wittenberg
Collegienstraße 54
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: +49 (0) 3491 42030
Fax: +49 (0) 3491 4203270
info@martinluther.de
www.martinluther.de

Melanchthonhaus Wittenberg
Collegienstraße 60
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: +49 (0) 3491 42 03 110
Fax: +49 (0) 3491 4203270
melanchthonhaus@martinluther.de
www.martinluther.de

Sevärt i Lutherstaden Wittenberg


Slottskyrkan Wittenberg

Det 88 meter höga kyrktornet till Slottskyrkan bidrar till Wittenbergs silhuett och syns från långt håll.

Desto beskedligare från långt håll verkar slottsbyggnaden bredvid tornet vara, till vilken det vid den södra flygeln hör ytterligare en tornbyggnad. I norr ligger den världsberömda Slottskyrkan på vars port Martin Luther spikade upp sina 95 teser den 31 oktober 1517.

Sitt nuvarande utseende fick Slottskyrkan under renoveringen 1883 -1892. Då byggdes hela innandömet om efter historiska ritningar samtidigt som man byggde tornet.

Det är i denna kyrka som Martin Luther och Philipp Melanchthon fått sin sista vila.


Stadskyrkan Wittenberg

1187 nämns kyrkan St. Marien för första gången officiellt. Omkring 1280 inrättades dagens altarrum och det södra sidoskeppet. Mellan 1412 och 1439 ersattes långhuset av den treskeppiga hallen varpå tornen byggdes.

Stads- och prästkyrkan St. Marien utanför Wittenberg är en borgarkyrka i vilken reformatorerna Martin Luthers och Johannes Bugenhagens predikade.

Det var här som man för första gången höll gudstjänst på tyska samtidigt som man gav nattvarden till församlingen i form av "två symboler", d.v.s. i form av bröd och vin. Sedan 1535 får de evangeliska prästerna här sin första ordination. Detta betyder att kyrkan är reformationens moderkyrka.