Kontakter

Torgau-Informations-Center
Markt 1
04860 Torgau
Telefon: +49 (0) 3421 70140
Fax: +49 (0) 3421 701415
info@tic-torgau.de
www.tic-torgau.de

Slottet Hartenfels

Slottet med trappan Großen Wendelstein byggdes under 1400- och 1500-talet i tidig renässansstil. I det som på den tiden var det modernaste slottet i Sachsen, hölls storartade fester och många bröllop. I stenkammaren i nedre botten och slottskyrkokällaren visas slottets utsmyckningar i original från 1500-talet. Från Hausmanntornets utsiktsplattform kan besökarna se ut över slottet, staden och långt ut över floden Elbes krök. Slottskyrkan, som ligger i flygeln mot floden, är den första protestantiska kyrkobyggnaden. Den invigdes av Martin Luther den 5 oktober 1544.

Slottskyrkan

Slottskyrkan är den första protestantiska kyrkobyggnaden där man för första gången kan se hur reformationens andliga väsen åskådliggjorts inom arkitekturen och konsten.

Martin Luther invigde den 5 oktober 1544. Denna sakrala byggnad i enkel men ändamålsenlig stil skapades av byggmästare Nickel Grohmann helt i enlighet med Luthers önskemål.

Slottskapellet har bevarats näst intill intakt till i dag och har tjänat som förebild för andra protestantiska kyrkor i Tyskland. Det var Lucas Cranach som skapade skisserna för predikstolens bildmotiv. Det är också honom vi kan tacka för färgsättningen av både slottet och kyrkan.

Johann Walter, kantor inom reformationen, komponerade en sjustämmig motett inför invigningen av kyrkan. Han anses vara av grundarna av den evangeliska sångtraditionen och har i Torgau satt sina spår när det gäller kyrkomusik. Torgaus orgelkonserter, framförallt de som årligen spelas under festivalveckan för kyrkomusik, är välkända långt utanför stadens gränser.