Kontakter

Tourist-Information Schmalkalden
Auergasse 6-8
98574 Schmalkalden
Telefon: +49 (0) 3683 403182
Fax: +49 (0) 3683 604014
info@schmalkalden.de
www.schmalkalden.com

Ställen med anknytning till Luther i Schmalkalden

Lutherhuset i Schmalkalden

Här bodde Dr. Martin Luther på andra våningen från 7- 26 februari 1537 som gäst hos skattmästaren Balthasar Wilhelm under den mest betydelsefulla av det Schmalkaldiska förbundets alla kongresser. Det var här som han predikade och offentliggjorde sina berömda schmalkadiska artiklar som i form av den evangelisk-lutherska kyrkans trosbekännelser spreds över världen. En relief från 1687 med inskription och en svan som sinnebild för reformatorn samt Melanchthons sigill påminner om detta.

Vid Lutherhuset börjar Martin Luthers vandrarväg (17 km) som följer Luthers resväg från 1537 och leder till Tambach-Dietharz. I Luthers lägenhet finns utställningen "Skapa en stat med tron - Philipp den Stormodige, landsgreve av Hessen 1504-1567", att beskåda.