• The Walloon Church and the St. Petri Church
    Magdeburg
  • St. John’s Chrurch
    Magdeburg
  • The Luther Memorial in front of St. John’s Church
    Magdeburg

Kontakter

Wallonerkirche
Neustädter Straße 6
39104 Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391 5434057
Fax: +49 (0) 391 5556003
bureau@ekmd-reformiert.de

Wallonerkyrkan

Wallonerkyrkan är en höggotisk, treskeppig hallkyrka byggd av gråsten med sju spann. Den fungerade en gång i tiden som klosterkyrka för en tiggarorden och har ett enkelt utseende. Söder om kyrkan låg den ursprungliga klosterbyggnaden. Grunden lades 1285 av Augustinerordensbröderna som här lät grunda klostret St. Augustini. 1516 visiterade Augustinerordens distriktspräst klostret. Hans namn: Martin Luther.  

Tack vare ett flertal predikningar i klosterkyrkan 1524 – under sitt uppehälle i Magdeburg bodde han i en av klostercellerna – bidrog Luther på ett avgörande sätt till att införa reformationen i staden och fick medborgarna att tänka i nya banor. Redan samma år övergav den siste priorn staden Magdeburgs kloster varefter klosterrörelsen upplöstes.

Den 25 maj 1689 överlät den brandenburgiske kurfursten Fredrik III i ett privilegiebrev Magdeburgs ödeliggande Augustinerkyrka till den reformerade wallonska församlingen, som tidigare flytt från Mannheim. Efter omfattande renoveringsarbeten kunde kyrkan åter tas i bruk 1694.

Under andra världskriget föll kyrkan offer för bomberna. 1967 påbörjades återbyggnadsarbetet. I dag finns Telemannklockan åter på plats i södra skeppet. Den hörde ursprungligen till Heilig-Geist-kyrkan och gjöts 1683 av Magdeburgs klockgjutare Jacob Wentzel.

På klockan finns ett kors och en duva som symbol för den helige anden samt namnen på prästerna, kyrkofäderna och den kyrkoäldste.