• The Magdeburg Cathedral
    The city’s most famous landmark
  • City Hall
    The Old Market - Magdeburg
  • The Luther Memorial in front of St. John’s Church
    Magdeburg

Martin Luther och Magdeburg

Luther lärde känna domkyrkostaden vid floden Elbe redan i unga år. Tretton år gammal besökte han 1497 skolan "Bröder från det gemensamma livet" i Magdeburg. För att klara sitt uppehälle lär han ha dragit fram genom gatorna som både tiggare och sångare - något som inte var ovanligt på den tiden.

Året 1524 hade en avgörande betydelse för både Magdeburg och reformationen. Efter önskemål av borgmästaren Nicolaus Sturm kom Martin Luther till staden vid floden Elbe i juni samma år för att predika. Responsen på hans besök var överväldigande. Eftersom hans predikan i Augustinerkyrkan (nuvarande Wallonerkyrkan) den 24 juni 1524 lockade så mycket folk gav han en ny predikan i Johanneskyrkan två dagar senare.

Det dröjde inte många veckor därefter innan nästan samtliga kyrkor i staden den 17 juli 1524 avskaffade den katolska mässan och bekände sig till Luthers lära. Det var bara domkapitlet med stiftskyrkorna St. Sebastian, St. Nicolai och St. Gangolphi liksom franciskanernas, dominikanernas och premonstratenserna kyrkor som motsatte sig den nya läran.

Magdeburg blev protestantismens högborg och hade stort inflytande långt över stadsgränsen och fick snart sin slogan "Vår Herres kansli". Under det trettioåriga kriget mer än 100 år senare kom till slut bakslaget för den då mäktiga metropolen eftersom Magdeburg - den förhatliga protestantiska bastionen - den 10 maj 1631 gick mot sitt dittills svåraste nederlag. Efter att ha belägrats i månader blev staden helt förstörd av kejsarens armé, ledd av Tilly och Pappenheim.

I dag är det främst Wallonerkyrkan och Johanneskyrkan - båda delvis förstörda och återuppbyggda - som påminner om besöken och predikningarna i Magdeburg av den världsberömde teologen från Eisleben. Staden hyllar Martin för sina förtjänster med hjälp av olika arrangemang.