• The Green Citadel of Magdeburg
  A Hundertwasser architectural project
 • The Monastery of Our Lady
  on the Romanesque Road
 • The Klosterbergegarten park at the River Elbe
  Magdeburg
 • City Hall
  The Old Market - Magdeburg

Läge

Kontakter

Tourist-Information Magdeburg
Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH
Breiter Weg 22
39104 Magdeburg

Telefon: 0391 63601-402 
Telefax: 0391 63601-430 

info@magdeburg-tourist.de
www.magdeburg-tourist.de

Arrangemang

-
Die Reformation in Magdeburg- Luther und die Johanniskirche
Johanniskirche, Magdeburg


Magdeburg

Martin Luther och Magdeburg

Luther lärde känna domkyrkostaden vid floden Elbe redan i unga år. Tretton år gammal besökte han 1497 skolan ”Bröder från det gemensamma livet” i Magdeburg. För att klara sitt uppehälle lär han ha dragit fram genom gatorna som både tiggare och sångare – något som inte var ovanligt på den tiden.

Året 1524 hade en avgörande betydelse för både Magdeburg och reformationen. Efter önskemål av borgmästaren Nicolaus Sturm kom Martin Luther till staden vid floden Elbe i juni samma år för att predika. Responsen på hans besök var överväldigande. Eftersom hans predikan i Augustinerkyrkan (nuvarande Wallonerkyrkan) den 24 juni 1524 lockade så mycket folk gav han en ny predikan i Johanneskyrkan två dagar senare.

läs mer...

Sevärt


Ställen med anknytning till Luther

Johanneskyrkan

Johanneskyrkan är den äldsta prästkyrkan i Magdeburg. 1131 byggdes här en treskeppig korsformig basilika i romansk stil.

Johanneskyrkans historia är mycket omväxlande. På grund av ett flertal stadsbränder och general Tillys förstörelse av Magdeburg 1631 blev kyrkan förstörd, men varje gång återuppbyggd. Johanneskyrkan är nära förknippad med Martin Luthers verksamhet i staden. Den 26 juni 1524 predikade han om den sanna och falska rättvisan i den överfulla kyrkan. I gamla handlingar kan man läsa att majoriteten i Magdeburgs Altstadt därefter övergick till protestantism.


Wallonerkyrkan

Wallonerkyrkan är en höggotisk, treskeppig hallkyrka byggd av gråsten med sju spann. Den fungerade en gång i tiden som klosterkyrka för en tiggarorden och har ett enkelt utseende. Söder om kyrkan låg den ursprungliga klosterbyggnaden. Grunden lades 1285 av Augustinerordensbröderna som här lät grunda klostret St. Augustini. 1516 visiterade Augustinerordens distriktspräst klostret. Hans namn: Martin Luther. 


läs mer...