• Inner courtyard of the Augustian Monastery
    Erfurt
  • Augustinian Monastery
    Erfurt
  • cloister of the Augustian Monastery
    Erfurt

Martin Luther och Erfurt

"Erfurt har ett perfekt läge. Här borde man bygga en stad", lär den store reformatorn Martin Luther en gång ha sagt.

Erfurt ligger mitt i Tyskland! Förbundsdelstaten Thüringens huvudstad kännetecknas av en av de största medeltida k-märkta stadskärnorna i hela Tyskland. Staden grundades 742 av Bonifatius.

Här finna en idyllisk ansamling av rika patricierhus och kärleksfullt renoverade korsvirkeshus liksom olika kloster och kyrkor som gett staden dess smeknamn "Thüringens Rom". Du kommer att bli överväldigad av den monumentala Mariendom och Severikyrkan på Domberg. Den mer än 500 år gamla och stora domkyrkoklockan "Gloriosa" är världens största fritt hängande kyrkklocka i världen.

Krämerbron är unik för Europa. Den är 120 m lång och därmed den längsta helt bebyggda och bebodda bron i världen. I dag finns 32 hus på bron. En annan kultur- och byggnadshistorisk klenod är Mellaneuropas äldsta synagoga, som byggdes omkring år 1100. Under utgrävningarna hittade man en stor judisk guld- och silverskatt som visas här.

I närheten av Domberg ligger den enda välbevarade stadsfästningen i barockstil i Mellaneuropa med en vittförgrenad labyrint av gruvgångar. Erfurt låg från början i skärningspunkten mellan de båda viktiga handelsvägarna via Regia och Geleitstrasse och är numera en traditionstyngd Luther-, domkyrko- och universitetsstad.

Den förtjusande stadskärnan med sina pittoreska gränder och torg i medeltida stil är ett betydelsefullt minnesmärke över tysk stadsbyggnadskonst. De kärleksfullt renoverade husen utgör en målerisk kuliss och skapar en unik atmosfär.

Staden har genom historien fungerat som ett religiöst, kulturellt och politiskt centrum i Thüringen och genom århundraden lockat stora och inflytelserika personligheter.

Till dessa hör Martin Luther, Adam Ries, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schiller, Wilhelm von Humboldt, Johann Sebastian Bach, tsar Alexander I och Napoleon. Betydelsefulla historiska byggnader som Augustinerkloster, den gamla universitetsbyggnaden och Kaisersaal har rekonstruerats och ger en värdig och livfull bild av historien.

För den unge Luther blev Erfurt hans själsliga hembygd. 1505 blev han magister vid den filosofiska fakulteten. Ett förfärligt oväder i närheten av Erfurt lär ha varit orsaken till att han som tack för att han fick överleva 1505 anslöt sig till Augustinerklostret och blev munk. Här stannade han till 1511. Även sedan han lämnade Erfurt återvände han ofta till staden och predikade för entusiastiska skaror på ställen som universitetskyrkan Michaeli.

I "Collegium maius", som var det gamla universitetets huvudbyggnad, blev han inskriven för över 500 år sedan. Varje år den 10 november firas i Erfurt den ekumeniska Mårtensfesten (Martini). Tusentals människor från Erfurt och andra ställen samlas på Domplatz för att fira Martin Luthers födelsedag och minnet av den helige Martin. Domkyrkoplatsen badar då i ljusskenet från lanternor.

Under dagens lopp kan man besöka ett flertal arrangemang och gudstjänster i kyrkorna och Augustinerklostret. Martinsmarknaden på Domkyrkoplatsen är traditionsrik.

Året runt finns här ett välfyllt program som omfattar konserter, utställningar samt opera- och teaterföreställningar. På våren arrangeras Thüringens Bachveckor i kyrkor och andra historiska lokaliteter. Bland andra orgel- och kyrkomusikkonserter kan nämnas de internationella orgelkonsert- och tävlingsframförandena i domkyrkan och kyrkomusikveckorna.

I juni arrangeras den medeltida Krämerbrofesten, som är Thüringens största Alstadtfest. Under denna helg förvandlas den historiska stadskärnan till en medeltida stad med gycklare, hantverk, kostymer och musik. Under Domstufen-Festspiele på sommaren bildar de 70 stegen som leder till Mariendom och St. Severi platsen för en av de härligaste friluftskonserterna i världen.

Erfurts julmarknad har med sina mer än 160 år på nacken en lång tradition. Näe den pågår hittar man 200 träbodar fördelade på Domplatz och hela innerstaden. Under 4 veckor kan man avnjuta den romantiska julmarknadsstämningen med julmusik, traditionellt hantverk och kulinariska specialiteter. Låt dig förtrollas av en 1270 år gammal historia som kommer till liv i Erfurt och låter staden visa upp sig i sin ursprungliga skönhet.